TIẾN ĐỘ, MỞ BÁN CHÍNH THỨC GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN CENTA CITY VSIP BẮC NINH ,